Tin Tức

CTCP Dầu Tràm Cung Đình tham gia hội thảo y tế quận Gò Vấp và hội chợ Cần Thơ

Ngày: 24-11-2015 10:10:03 | Lượt xem: 1.450

Vừa qua, CTCP Dầu Tràm Cung Đình đã tổ chức, tham gia hội thảo y tế quận Gò Vấp để phổ biến chức năng sản phẩm cho các cán bộ y tế. Đồng thời tham gia hội chợ Cần Thơ nhằm giúp khách hàng tiếp cận và được tư vấn tốt hơn về các sản phẩm của CTCP Dầu Tràm C


Vừa qua, CTCP Dầu Tràm Cung Đình đã tổ chức, tham gia hội thảo y tế quận Gò Vấp để phổ biến chức năng sản phẩm cho các cán bộ y tế. Đồng thời tham gia hội chợ Cần Thơ nhằm giúp khách hàng tiếp cận và được tư vấn tốt hơn về các sản phẩm của CTCP Dầu Tràm Cung Đình. Dưới đây là hình ảnh